KRS: 0000045988

E-mail: biuro@fsh.pl

Skip to content Skip to footer

O NAS

Fundacja Stupa House jest organizacją pożytku publicznego, działającą w Polsce od 2001 roku. Jej celem jest umożliwienie dostępu wszystkim zainteresowanym do ogromnego bogactwa kultury tybetańskiej, opartej na głęboko humanistycznym dorobku ludzkości – liczącymi sobie ponad dwa i pół tysiąca lat naukami historycznego Buddy Siakjamuniego.
Fundacja prowadzi działalność: 

  • informacyjno-edukacyjną,
  • wspiera projekty, które upowszechniają i popularyzują wartości kultury tybetańskiej,
  • udziela stypendiów naukowych,
  • organizuje zespoły badawcze i translatorskie,
  • prowadzi działalność wystawienniczą oraz patronuje budowie miejsc, które służą propagowaniu kultury tybetańskiej, języka tybetańskiego lub praktykowaniu buddyzmu tybetańskiego.
Nasz KRS: 0000045988