FUNDACJA STUPA HOUSE | ul.Ożarowska 65/67, 01-408 Warszawa | NIP 527 23 74 823 | REGON 015079955 | KRS 000004598