KRS: 0000045988

E-mail: biuro@fsh.pl

Skip to content Skip to footer

Czarna Korona dla XVII Karmapy

W grudniu 2017 roku w Bodhgaya / Indie, podczas uroczystości całodziennego ofiarowania mandali przez przedstawicieli ośrodków i klasztorów linii Karma Kagyu na świecie, XVII Karmapa Trinlej Taje Dordże po raz pierwszy w historii założył nową wersję Czarnej Korony. Została ona wykonana w Polsce przez Martę Rutę według ścisłych wskazówek Jamgona Kongtrula Rinpoche.

Czarna Korona – pochodzenie i symbolika

Karmapowie, zwani Lamami Czarnej Korony, kojarzeni są z tym nakryciem głowy od  początku XV wieku. Wtedy to chiński cesarz Yung Lo, dzięki oddaniu i duchowemu urzeczywistnieniu, zobaczył swojego ówczesnego nauczyciela V Karmapę Deszin Sziegpę w formie Dorje Chang z Czarną Koroną nad głową. Cesarz, pod wpływem tej wizji postanowił wykonać i podarować Karmapie jej fizyczną replikę, zdobioną drogocennymi kamieniami, by również inni mogli doświadczyć takiego błogosławieństwa. Od tego czasu wszyscy kolejni Karmapowie (od V do XVI Karmapy) stosowali ją podczas Ceremonii Czarnej Korony, udzielając błogosławieństwa. Zwana też Koroną Wyzwolenia, jest symbolem mocy przynoszenia przez Karmapów pożytku czującym istotom.
Istnieją też tradycyjne tybetańskie wyjaśnienia, według których Karmapa, w jednym ze swoich poprzednich wcieleń osiągnął dziewiąty stopień bodhisattwy. Wtedy 100 tysięcy dakiń utkało ze swoich włosów Czarną Koronę i podarowało ją Karmapie, jako symbol jego urzeczywistnienia.

Czarna Korona Aktywności
Co istotne, w linii Karmapów jest też druga Korona zwana Czarną Koroną Aktywności, której historia sięga czasów I Karmapy Dysum Czienpy. Po przyjęciu wstępnych święceń w klasztorze miał on wizję, w której sam Budda podarowuje mu czarne nakrycie głowy. Karmapa zlecił wykonanie wiernej repliki Korony i od tego momentu wszyscy Karmapowie noszą taką przy bardzo specjalnych okazjach. Według informacji uzyskanych od IV Jamgona Kongtrula Rinpoche, o wyjątkowym znaczeniu Korony Aktywności świadczy choćby fakt, że XVI Karmapa zakładał ją tylko raz w roku, w Losar, tybetańskim Nowym Roku.

Historia powstania nowej Korony
Pierwsza wersja nowej Czarnej Korony Aktywności została podarowana XVII Karmapie w 2015 roku; w listopadzie tego samego roku zaprezentował ją w Kathmandu, na Swayambhu, podczas swojej pierwszej oficjalnej wizyty w tym miejscu w tej inkarnacji. Następnie, XVII Karmapa poprosił o wykonanie Korony dla Jamgona Kongtrula Rinpoche, którą wręczył mu w grudniu 2016 w Bodhgaya. W ten sposób Jamgon Kongtrul po raz pierwszy w całej historii Kongtrulów otrzymał Czerwoną Koronę Aktywności.
Korona tak spodobała się Rinpoche, że zasugerował wykonanie jeszcze jednej Czarnej Korony dla Karmapy według jego wskazówek. Karmapa zgodził się przyjąć ten prezent i w związku z tym moja wizyta w grudniu 2017, ponownie w Bodhgaya – mówi Marta.
Podczas uroczystości całodziennego ofiarowania mandali, XVII Karmapa założył nową Koronę wraz ze specjalnym czerwonym płaszczem, haftowanym w złote dorje. Jest to płaszcz wadżry i oznacza, że od tej pory Karmapa jest ngakpą. Nowa wersja nakrycia głowy ma również po raz pierwszy w historii XVII Karmapy dodany księżyc i słońce – wyjaśnia. Do tej pory zostały wykonane cztery Korony, dwie dla XVII Karmapy i dwie dla Jamgona Kongtrula.

Fundacja Stupa House zasponsorowała podróż Marty Ruty do Indii, Bodhgaya w grudniu 2017 roku. Tym samym Fundacja stała się współuczestnikiem powstania Korony, wraz z wszystkimi darczyńcami wpłacającymi 1% na rzecz Fundacji. Dzięki temu większa liczba osób ma zasługę w tym wyjątkowym i historycznym wydarzeniu.